Na začátku každé kresby je vždy linka. Jistota a charakter linky však vypovídá o tvých kreslících dovednostech. Pokud budeš poctivě dělat všechna cvičení z každého dílu webináře, absolvuješ velmi kvalitní kurz kresby.

Získáš zkušenosti, které potřebuje znát každý student umělecké školy.

Nakreslit to, co vidíme kolem sebe, je řemeslo, které se dá naučit. V kresbě i v malbě je nejvíce ceněná projevená kreativita.

Proto jsme ke každému dílu webináře, přidali cvičení, která ti budou pomáhat kreativitu rozvíjet.

Osvobozuj se od předloh a nauč se objekty vnímat osobitým způsobem pomáhat kreativitu rozvíjet.

Osvobozuj se od předloh a nauč se objekty vnímat osobitým způsobem.


CENA