2. semestr

Navazující semestr se zaměřuje na problematiku 20. století. Tradiční struktura slohů končí secesí a výtvarné umění se štěpí do řady ideologicky pestrých proudů, směrů a ismů. Umění se vymaňuje z pravidel zatížených kánony a řemeslné funkce. Umělci projevují naplno své osobnosti, které se stávají neodmyslitelnou součástí obrazů, soch, architektury a dalších uměleckých projevů. 

V průběhu jednotlivých lekcí se budeme zabývat směry, které se vepsaly do historie umění dvacátého století. Zmíníme, jak se mezi sebou jednotlivé proudy ovlivňovaly, jak reagovaly na dobový kontext a představíme se nejvýznamnější umělce, kteří v duchu jejich manifestů tvořili. 

Pokud se Vám u nás bude líbit a my věříme, že ano, pak jako poděkování za stálou docházku můžete zdarma docházet na kurz Dějiny umění. Ty se konají pravidelně každý týden. Za každé dva semestry jakéhokoli kurzu kresby a malby, které máme v nabídce, získáváte semestr kurzu Dějiny umění zdarma. Celkem můžete ušetřit téměř 5000,- korun. U nás přednášky o dějinách vůbec nejsou nudné a zahrnují i komentované návštěvy kulturních památek nebo výstav. 


Kde vznikla olejová barva, proč se z post antického umění vytratil realismus, jaký je rozdíl mezi italskou a zaalpskou renesancí, kde se zrodila barokní nabubřelost, kterou brzy vystřídala krize umění a co jí z ní vyvedlo?

Dějiny umění jsou stejně jako dějiny obecně plné kontroverzí a otázek. Na některé odpověď známe a na některé se je již nikdy nedozvíme. Umění nám však více než slova poskytuje pocit.

PROGRAM KURZU

1. Symbolismus a secese – psychoanalýza, symboly a vytěsněné instinkty – Mucha, Schiele, Klimt, podivínský mystik Váchal a další…

2. Fauvismus a Expresionismus – emoce a barva jako absolutní kritérium.

3. Kubismus a futurismus - Velké, nebojácné a hrozivé Avignonské slečny s hranami ostrými jako střepy skla / obraz a doba v pohybu.

4. Počátky abstraktního malířství, Bauhaus a De stilj – bod, linie a plocha – František Kupka a Vasilij Kandinský jakožto praotcové abstrakce / Rothkova uplakaná kaple v Texasu / severský minimalismus.

5. Dadaismus a Surrealismus – Dada: slon v porcelánu, který je schopný vzlétnout / Duchampova koncepce ready made / cesta za hranice snu.

6. Funkcionalismus a architektura Brutalismu – Dekor = zločin / Le Corbusier vs. Friedrich Nietzsche / krásné a ošklivé, ale nebourat!

7. Socialistický realismus a konstruktivismus – SORELA, režim vládne umění / konstruktivismus jako ruská vstupenka do industriálního věku.

8. Moderna v Čechách – Výtvarné skupiny od počátku 20. století do 90. let 20. století.

9. Pop art, op art, minimalismus, hyperrealismus, akční umění a performance – moderna a postmoderna, vliv USA na vývoj umění.

 

INFO:

Cena: 2 490 Kč

9 přednášek po 90 minutách

v pravidelných týdenních intervalech

✔️✅Cena za hod. 184 Kč

✔️✅Káva, čaj a sladké pohoštění v ceně

✔️✅Předplatné dvou semestrů sleva 10%

TERMÍNY:

Každý měsíc předáváme nový semestr (možné vstoupit i v průběhu)

ÚTERÝ / 18:30 – 20:00

👉od 08.06.21 / Út: 18:30 -20:00

pravidelně každý čtvrtek 9 týdnů

❗ V době COVID opatření, výuka Dějin umění probíhá distanční formou a po hodině vždy zasíláme vypracovanou prezentaci.

Adresa konání kurzu: V těsné blízkosti metra Anděl – Ateliér Mozaika, Jindřicha Plachty 30, Praha 5

CENA

Přihlásit se můžete i v průběhu kurzu a o nic nepřijdete. Záznamy proběhlých lekcí Vám pošleme na e-mail, lekci si můžete nahradit v kurzu, který bude následovat po skončení aktuálního kurzu nebo Vám poskytneme slevu v hodnotě počtu lekcí, které již proběhly. Přihlaste se ještě dnes! 


2 490 Kč

Semestr 9 lekce po 90 minutách