Omlouváme se, lektorka kurzu Dějin umění je v dlouhodobé pracovní neschopnosti. Tento kurz bude dlouhodobě nabízen v podobě záznamů lekcí z předchozích kurzů.

2. semestr

Navazující semestr se zaměřuje na problematiku 20. století. Tradiční struktura slohů končí secesí a výtvarné umění se štěpí do řady ideologicky pestrých proudů, směrů a ismů. Umění se vymaňuje z pravidel zatížených kánony a řemeslné funkce. Umělci projevují naplno své osobnosti, které se stávají neodmyslitelnou součástí obrazů, soch, architektury a dalších uměleckých projevů. 

V průběhu jednotlivých lekcí se budeme zabývat směry, které se vepsaly do historie umění dvacátého století. Zmíníme, jak se mezi sebou jednotlivé proudy ovlivňovaly, jak reagovaly na dobový kontext a představíme se nejvýznamnější umělce, kteří v duchu jejich manifestů tvořili. Kde vznikla olejová barva, proč se z post antického umění vytratil realismus, jaký je rozdíl mezi italskou a zaalpskou renesancí, kde se zrodila barokní nabubřelost, kterou brzy vystřídala krize umění a co jí z ní vyvedlo?

Dějiny umění jsou stejně jako dějiny obecně plné kontroverzí a otázek. Na některé odpověď známe a na některé se je již nikdy nedozvíme. Umění nám však více než slova poskytuje pocit.

PROGRAM KURZU

1. Secese – ornament a poslední styl souhrnného umění - Mucha, Schiele, Klimt, podivínský mystik Váchal a další…

2. Fauvismus a Expresionismus – emoce a barva jako absolutní kritérium.

3. Kubismus a futurismus - Velké, nebojácné a hrozivé Avignonské slečny s hranami ostrými jako střepy skla / obraz a doba v pohybu.

4. Počátky abstraktního malířství, Bauhaus a De stilj – bod, linie a plocha – František Kupka a Vasilij Kandinský jakožto praotcové abstrakce / Bauhaus škola moderního designu / severský minimalismus.

5. Dadaismus a Surrealismus – Dada: slon v porcelánu, který je schopný vzlétnout / Duchampova koncepce ready made / cesta za hranice snu.

6. Funkcionalismus a architektura Brutalismu – Dekor = zločin / Le Corbusier vs. Friedrich Nietzsche / krásné a ošklivé, ale nebourat!

7. Socialistický realismus a konstruktivismus – SORELA, režim vládne umění / konstruktivismus jako ruská vstupenka do industriálního věku.

8. Abstraktní expresionismus, Pop art, akční umění a performance - Rothova metafyzická malba, Andyho komerční umění a Pollockův tanec s kbelíkem barvy.

9. A kam zmizely ženy? - ženy a jejich význam ve výtvarném umění.

 

INFO:

Cena: 2 490 Kč

9 přednášek po 90 minutách

v pravidelných týdenních intervalech

✔️Cena za hod. 184 Kč

✔️

✔️✅Předplatné dvou semestrů sleva 10%


TERMÍNY:

KAŽDÉ PONDĚLÍ / 19:00 – 20:30

od 27.2.2023 - 15.5.2023 19:00 – 20:30

od 5.4.2023 vždy od 18:00 do 19:30 

od 25.9.2023 v pondělí od 17:00 do 18:30


Výuka Dějin umění probíhá distanční online formou.

CENA


LEKTORKA – Petra Juráčková

LEKTORKA – Petra Juráčková

Umění všeho druhu koluje v žilách Petry Juráčkové, divoženy s kořeny v Podkrkonoší. Jejím rajónem je 19. a počátek 20. století. Absolventka dějin umění na Univerzitě Palackého v Olomouci, má v hledáčku konkrétně umělecké řemeslo a průmyslovou architekturu. Petra Vás provede dějinami umění od roku nula až do poloviny 20. století. V jejích hodinách je kladen důraz zejména na souvislosti a pochopení formování daných uměleckých projevů na pozadí doby, která je formovala. I přes distanční výuku Vás nenechá pasivně naslouchat, ale zejména v druhém semestru zaměřeném na 20. století interaktivně vyzívá k diskuzi a společné účasti na interpretaci daných témat.

Tahle hravost je jí vlastní, stejně jako univerzální přístup k umění, kde ovládá od malby přes grafiku a vyšívání až po umění libých tónů. Její srdcovkou je totiž hudba, kterou propojuje s výtvarnem pomocí videoartu a hlavně svojí kapely Ima Teva. V přístupu téhle multimediální umělkyně můžete čekat inspiraci přírodou, návrat ke kořenům, pokračování hranic všech směrů a žánrů a čistou radost z tvorby.