1. semestr

První semestr kurzu dějin umění je zaměřen na tzv. staré umění. Během devíti lekcí Vás provedeme historií umění od roku nula, tedy období ranně křesťanské tvorby, až po závěr 19. století, kdy se rodí moderní tendence. Každá lekce je věnována jiné epoše - slohu s vhledem do podrobnější charakteristiky daného období. Zaměříme se na typické znaky a tvarosloví v architektuře, malířství a sochařství, abychom byli schopni od sebe jednotlivá období rozlišit. Představíme si nejzásadnější památky a artefakty, které jednotlivé slohy, vázané na evropské kulturní prostředí, definují.

Pokud se Vám u nás bude líbit a my věříme, že ano, pak jako poděkování za stálou docházku můžete zdarma docházet na kurz Dějiny umění. Ty se konají pravidelně každý týden. Za každé dva semestry jakéhokoli kurzu kresby a malby, které máme v nabídce, získáváte semestr kurzu Dějiny umění zdarma. Celkem můžete ušetřit téměř 5000,- korun. U nás přednášky o dějinách vůbec nejsou nudné a zahrnují i komentované návštěvy kulturních památek nebo výstav. 


Kde vznikla olejová barva, proč se z post antického umění vytratil realismus, jaký je rozdíl mezi italskou a zaalpskou renesancí, kde se zrodila barokní nabubřelost, kterou brzy vystřídala krize umění a co jí z ní vyvedlo?

Dějiny umění jsou stejně jako dějiny obecně plné kontroverzí a otázek. Na některé odpověď známe a na některé se je již nikdy nedozvíme. Umění nám však více než slova poskytuje pocit.

PROGRAM KURZU

1.    Úvod do teorie umění – jak se dívat na obrazy, historiografie a památková péče.

2.    Rok nula, počátky ranně křesťanského umění, Erwin Panofský a vhled do ikonografie.

3.    Byzantské a románské umění – Konstantinopol vs. Řím, obrazoborecká krize a počátek slohů.

4.    Gotické umění – otec gotiky opat Suger ze Saint Denise a návrat světla do umění.

5.    Renesance – souboj Titánů a objev perspektivy.

6.    Manýrismus a baroko – bouřlivák Carravagio, kavalír Bernini a další představitele malířství, sochařství a architektury.

7.    Klasicismus vs. Romantismus – emancipace přírody, rozpor mezi ideálem a skutečností, cit, nespoutanost a vášně.

8.    Realismus – Barbisonská škola a počátky fotografie.

9.    Impresionismus a postimpresionismus – imprese a východ slunce v plenéru.

 

INFO:

Cena: 2 490 Kč

9 přednášek po 90 minutách

v pravidelných týdenních intervalech

✅Cena za hod. 184 Kč

✅Káva, čaj a sladké pohoštění v ceně

✅Předplatné dvou semestrů sleva 10%

TERMÍNY:

Každý měsíc předáváme nový semestr (možné vstoupit i v průběhu)

PONDĚLI / 18:30 - 20:00

ČTVRTEK / 18:00 – 19:30

👉1.sem., od 03.05.21 / Po: 18:30 -20:00

👉1.sem., od 10.06.21 / Čt: 18:00 - 19:30

❗ V době COVID opatření, výuka Dějin umění probíhá distanční formou a po hodině vždy zasíláme vypracovanou prezentaci.

Adresa konání kurzu: V těsné blízkosti metra Anděl – Ateliér Mozaika, Jindřicha Plachty 30, Praha 5

CENA

Přihlásit se můžete i v průběhu kurzu a o nic nepřijdete. Záznamy proběhlých lekcí Vám pošleme na e-mail, lekci si můžete nahradit v kurzu, který bude následovat po skončení aktuálního kurzu nebo Vám poskytneme slevu v hodnotě počtu lekcí, které již proběhly. Přihlaste se ještě dnes! 


2 490 Kč

Semestr 9 lekce po 90 minutách