1. semestr

První semestr kurzu dějin umění je zaměřen na tzv. staré umění. Během devíti lekcí Vás provedeme historií umění od roku nula, tedy období ranně křesťanské tvorby, až po závěr 19. století, kdy se rodí moderní tendence. Každá lekce je věnována jiné epoše - slohu s vhledem do podrobnější charakteristiky daného období. Zaměříme se na typické znaky a tvarosloví v architektuře, malířství a sochařství, abychom byli schopni od sebe jednotlivá období rozlišit. Představíme si nejzásadnější památky a artefakty, které jednotlivé slohy, vázané na evropské kulturní prostředí, definují.Kde vznikla olejová barva, proč se z post antického umění vytratil realismus, jaký je rozdíl mezi italskou a zaalpskou renesancí, kde se zrodila barokní nabubřelost, kterou brzy vystřídala krize umění a co jí z ní vyvedlo?

Dějiny umění jsou stejně jako dějiny obecně plné kontroverzí a otázek. Na některé odpověď známe a na některé se je již nikdy nedozvíme. Umění nám však více než slova poskytuje pocit.

PROGRAM KURZU

1.    Úvod do teorie umění – jak se dívat na obrazy; kompozice, kontrasty, perspektiva a jiné.

2.    Rok nula, počátky ranně křesťanského umění, Erwin Panofský a vhled do ikonografie.

3.    Byzantské a románské umění – Konstantinopol vs. Řím, obrazoborecká krize a počátek slohů.

4.    Gotické umění – otec gotiky opat Suger ze Saint Denise a návrat světla do umění.

5.    Renesance – souboj Titánů a objev perspektivy.

6.    Manýrismus a baroko – bouřlivák Carravagio, kavalír Bernini a další představitele malířství, sochařství a architektury.

7.    Klasicismus vs. Romantismus – emancipace přírody, rozpor mezi ideálem a skutečností, cit, nespoutanost a vášně.

8.    Realismus – Barbisonská škola a počátky fotografie.

9.    Impresionismus a postimpresionismus – imprese a východ slunce v plenéru.

 

INFO:

Cena: 2 490 Kč

9 přednášek po 90 minutách

v pravidelných týdenních intervalech


✅Cena za hod. 184 Kč

✅Předplatné dvou semestrů sleva 10%


TERMÍNY:

od 21.02.2022

od 09.05.2022

od 12.09.2022

KAŽDÉ PONDĚLI / 17:00 - 18:30


Výuka Dějin umění probíhá distanční online formou.


LEKTORKA – Petra Juráčková
LEKTORKA – Petra Juráčková

Umění všeho druhu koluje v žilách Petry Juráčkové, divoženy s kořeny v Podkrkonoší. Jejím rajónem je 19. a počátek 20. století. Absolventka dějin umění na Univerzitě Palackého v Olomouci, má v hledáčku konkrétně umělecké řemeslo a průmyslovou architekturu. Petra Vás provede dějinami umění od roku nula až do poloviny 20. století. V jejích hodinách je kladen důraz zejména na souvislosti a pochopení formování daných uměleckých projevů na pozadí doby, která je formovala. I přes distanční výuku Vás nenechá pasivně naslouchat, ale zejména v druhém semestru zaměřeném na 20. století interaktivně vyzívá k diskuzi a společné účasti na interpretaci daných témat.

Tahle hravost je jí vlastní, stejně jako univerzální přístup k umění, kde ovládá od malby přes grafiku a vyšívání až po umění libých tónů. Její srdcovkou je totiž hudba, kterou propojuje s výtvarnem pomocí videoartu a hlavně svojí kapely Ima Teva. V přístupu téhle multimediální umělkyně můžete čekat inspiraci přírodou, návrat ke kořenům, pokračování hranic všech směrů a žánrů a čistou radost z tvorby.