Popis kurzu

Když chcete realisticky kreslit, je důležité pochopit perspektivu. Běžně si člověk neuvědomuje, že vnímá perspektivně. Perspektiva je optický jev, který je natolik běžnou součástí našeho života, že si jej ani neuvědomujeme.

Co je to perspektiva? Podívej se do dálky a zjistíš, že stromy nebo domy od nás vzdálenější, se zdají být menší. Ve skutečnosti víme, že mohou být stejně velké jako ty, které jsou v naší blízkosti. Silnice nebo koleje pod našima nohama se zdá být mnohem širší, než v dálce. V dálce se linie sbíhají blíž k sobě a často mizí v jednom bodu. 

To, že máme dvě oči o určité vzdálenosti od sebe, nám umožňuje vnímat trojrozměrně. Zkus si například zakrýt jedno oko a pohybuj se tak, jak to obvykle děláš. Umývej nádobí, jdi po schodech, projeď se autem. Zjistíš, že nejsme schopni mnoho vzdáleností odhadnout správně a mozek se v určitých situacích zcela neorientuje. Stejně tak podléhají perspektivě i kruhové objekty. Zvedni oči a podívej se na svůj šálek čaje. Z pohledu shora - z tzv ptačí perspektivy, má horní okraj kruhový tvar. Dáš-li však svůj šálek před sebe, jeho horní okraj se změní na elipsu a ta se mění v závislosti na tom, jak s hrnkem pohybujeme.

Jak na perspektivu při kresbě? Svět kolem nás je trojrozměrný. Plocha papíru je však dvourozměrná. My tedy potřebujeme na dvourozměrnou plochu přenést trojrozměrný objekt. A k tomu nám pomůže právě znalost perspektivy.

Dokončit a pokračovat  
Diskuze

0 komentáře