😊Tato ochutnávka kurzu Pravé mozkové hemisféry vás naučí základy o fungování hemisfér.
S každým cvičením vám poskytneme možnost uvědomit si a tedy i pochopit, jak váš mozek přijímá informace a jak s nimi dál pracuje. Vyzkoušíte si, jak lze snadno vyvolat konflikt mezi oběma hemisférami a jak každá z nich úkol zpracuje zcela odlišným způsobem. Budeme vaši levou mozkovou hemisféru učit důvěřovat té pravé. Ono jí nakonec nezbyde nic jiného, než se podvolit a zjistit, že to takhle jde nejlépe. A váš Mr. Kritik a jeho kolega Mr. Perfect hovící v levé polovině, se budou té pravé s úctou klanět.


Podívejte se na ukázku našich studentů před a po absolvování kurzu.

Po pár hodinách kurzu


Rozdíl už druhý den kurzu
První a druhý den kurzu


Před a po kurzuPokrok udělá každý
Nádherný rozdíl


PROMO VIDEO

Jak nakreslit oko

aby zářilo jako živé

Tuto krásnou holčičku

si společně nakreslíme

Ukázka práce před a po

Neuvěřitelný rozdíl zažiješ i ty

Člověk je jediný tvor na světě, který kresbou a malbou zaznamenává, co kolem sebe vidí. Kreslení a kreativita je specificky lidská schopnost, přesto je často přisuzována jen pár vyvoleným jedincům.


Protože milujeme Kreativitu a víme, že je to velmi plaché zvířátko, snažíme se o ni pečovat. Kurz kreslení PHM pro mnoho našich účastníků znamenal první otevřené dveře do tvůrčího prostoru vlastní mysli. Ve všech dílech našich webinářů pro vás máme vždy i velmi zajímavá cvičení pro rozvoj kreativity.

Tvůrčí proces má své fáze a všechny se dají rozvíjet, pokud jim dáte prostor. Jsou to:

Reproduktivní – pasivní fáze

Produktivní – začínající aktivita

Kreativní – aktivita je již výrazně originální

Většina účastníků našich kurzů (snad až 70%) je v tzv. pasivní fázi. Jen hrstka v produktivní fázi a zrnko jsou bytostní kreativci. A to je v pořádku. Jsme tu proto, abychom vás něžně vzali za ruku a doprovodili do tvůrčího světa. Teší nás však také, že naše kurzy jsou vyhledávané i studenty uměleckých škol, kteří nám dávají skvělé zpětné vazby o tom, že právě k nám chodí pro praktické zkušenosti, které jinak musí dlouze hledat sami. A to nás inspiruje k dalšímu vylepšování obsahu našich kurzů.

Naše civilizovaná společnost je dnes orientovaná především na činnosti levého mozku a my vám ukážeme, jak pracovat s režimem L-mód a R-mód v rámci výuky kresby. Jako praktikujicí výtvarníci máme zkušenosti i s kresbou v tradičním způsobu výuky a za více, než 18 let jsme neměli potřebu koncept kurzu významně měnit. Obohatili jsme jej však o mnoho podrobných ukázek, jak kreslit oči, vlasy a všechny proporce obličeje. Na našich kurzech vám vše nejen vysvětlíme, ale také nakreslíme a teprve po té se pustíte do samostatné práce. Proto jsou výsledky našich účatsníků na tak krásné úrovni.

Před více než padesáti lety poprvé vystoupila Betty Edwards s myšlenkou, že kreslení je činnost, při které se umělec vědomě přesouvá z levé poloviny mozku do pravé. Někteří neurovědci negativně kárali Betty Edwards za překračování rámce jejího oboru. Ona se však opírala o tehdejší vědecké výzkumy a její teorii podporoval i George Sperry, jenž získal Nobelovu cenu za poznatky o funkčních rozdílnostech mozkových hemisfér.


Jak nakreslit vše, co vidíme kolem sebe?

Schopnost přenést 3D model na 2D rovinu


Vlasy, růst a objem


Světlo, stín a tonalita

Techniky stínování

Modelace rtů a ucha pomocí stín